SŁUBICE Placówki edukacyjne podpisały porozumienie

Współpraca słubickiej uczelni z ogólniakiem

Collegium Polonicum objęło patronat nad klasą akademicką w słubickim ogólniaku

Specjalne porozumienie partnerskie pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obie placówki edukacyjne podpisały 15 września.
Na jego mocy Collegium Polonicum oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy obejmą patronatem uczniów słubickiego liceum w następujących dziedzinach: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia oraz historia.
– Celem współpracy jest popularyzacja nauki wśród uczniów szkoły oraz rozwijanie ich zainteresowań badawczych poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych, ćwiczeniach, warsztatach i wykładach naukowych oraz korzystanie z profesjonalnej pracowni językowej i laboratoriów naukowo-badawczych – podkreśla dyrektor Collegium Polonicum dr K. Wojciechowski.
Uczniowie słubickiego liceum będą mogli uczestniczyć także we wszelkich wydarzeniach uniwersyteckich organizowanych w Collegium Polonicum i prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych CP oraz PNIB.
Porozumienie zostało zawarte na jeden rok szkolny, do 30 czerwca 2018 roku (red.).