SŁUBICE Kłopoty z nauką? Zgłoś się do 4-13 Hufca Pracy

Nauka połączona z pracą

Hufiec pracy działa w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach i zapewnia swoim uczestnikom kontynuowanie kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, i zawodowym

Po reformie oświaty uczestnicy hufca uczęszczać będą od 1 września do Publicznej Szkoły Podstawowej dla dorosłych. W nowym systemie edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej dla dorosłych będzie działała VII klasa szkoły podstawowej oraz na wygaśnięciu II i III klasa Gimnazjum dla dorosłych. Po ukończeniu edukacji uczestnicy hufca mogą kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub w szkole średniej. Odbywają również praktyki w państwach Unii Europejskiej, w ramach wymiany międzynarodowej.
Osoby zainteresowane nauką w hufcu muszą być w przedziale wiekowym 15-18 lat, muszą też złożyć, w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego, komplet dokumentów.
Do hufca rekrutowana jest młodzież, która najbardziej potrzebuje wsparcia ze strony państwa: posiada opóźnienia edukacyjne (nie uzyskała promocji do następnej klasy), nie wypełnia obowiązku szkolnego, ma trudności z przyswajaniem wiedzy i pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych bądź o niskim statusie materialnym.
Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej: trzy fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie oraz inne dokumenty wypełniane są osobiście w siedzibie hufca.
Dla kandydatów spoza Słubic dostępne jest miejsce w internacie Zespołu Szkół Technicznych (red.).