RZEPIN Podziękowali rolnikom

Dożynki Gminne w Drzeńsku

To największe i najważniejsze w roku święto rolników

Uroczystość dożynkowa zawiera w sobie nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, mozolną pracę rolników i codzienną troskę mieszkańców wsi o swoją ziemię oraz ich głębokie przywiązanie do narodowych tradycji.

W tym roku Dożynki Gminne odbyły się we wsi Drzeńsko. Obchody tradycyjnie rozpoczęła msza odprawiona w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Drzeńsku.
Po zakończeniu nabożeństwa korowód z wieńcami dożynkowymi, w uroczystej asyście Orkiestry Dętej OSP Siedlice z Gorzowa Wlkp., dotarł na plac przy boisku sportowym, gdzie przeprowadzony został ceremoniał dożynkowy.
W trakcie ceremoniału przedstawiono tegorocznych starostów dożynek: Małgorzatę Zator z Lubiechni Małej oraz Grzegorza Oczyńskiego z Drzeńska. Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis przywitał przybyłych gości, następnie podziękował wszystkim rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Burmistrz oraz sołtysi sołectw z gminy Rzepin dopełnili tradycyjnego, pełnego symboliki obrzędu dzielenia się chlebem z uczestnikami święta. Przeprowadzono także konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejsze stoisko oraz konkurencje sportowe. Największą liczbę punktów zdobyło sołectwo Radów – zajmując pierwsze miejsce, sołectwo Drzeńsko zajęło drugie miejsce, a na miejscu trzecim uplasowało się sołectwo Starków. Nie zabrakło również podziękowań dla osób zaangażowanych i aktywnych w życiu społecznym wsi. Burmistrz odczytał szczególne podziękowania za działania na rzecz promowania idei regionalizmu dla Grażyny Dereń i Jana Skałeckiego.
Podczas części artystycznej na dożynkowej scenie zaprezentował się chór „Wrzosy” z Rzepina, zespół „Kaziuki” z Rzepina, Orkiestra Dęta OSP Siedlice z Gorzowa Wlkp., dzieci z Zespołu Szkół w Kowalowie oraz w pokazie zumby dzieci z Serbowa. Całość zwieńczył koncert Sławomira, który był gwiazdą wieczoru. Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Baila”.
Burmistrz Sławomir Dudzis serdecznie dziękuje wszystkim sołectwom gminy Rzepin za aktywny udział w święcie. Szczególnie gorąco dziękuje mieszkańcom sołectwa Drzeńsko za podjęcie, wspólnie z gminą, trudu organizacji dożynek.
Tegoroczne Dożynki Gminne były finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euroregion Pro Europa Viadrina, BB-PL Interreg VA 2014-2020 oraz budżetu państwa.