RZEPIN Można już składać wnioski do budżetu na przyszły rok

Weź sprawy we własne ręce

Burmistrz Rzepina zawiadamia mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury i stowarzyszenia, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu na 2018 rok

Szczegółowo uzasadnione wnioski, z przybliżonym kosztem zadania, do projektu budżetu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku (red.).