RZEPIN Kolejna droga ukończona

Już planujemy następne inwestycje

Dobiegła końca przebudowa ulicy Sienkiewicza

W ramach inwestycji została poszerzona jezdnia, wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, przebudowano zjazdy na posesje, wymieniono krawężniki oraz kostkę chodnikową, uregulowano studzienki, a także wybudowano nowy ciąg pieszy oraz infrastrukturę pozwalającą na prawidłowy odbiór wód opadowych. Dodatkowo w ramach prac interwencyjnych został uporządkowany i zagospodarowany pas zieleni oraz powstał łącznik pieszy pomiędzy ulicami Kolejową i Sienkiewicza.
Koszt tej inwestycji to ponad 311 tys. zł brutto i został on w całości pokryty ze środków budżetu gminy.
Do prac dołączył się również ZDW w Zielonej Górze, który w ramach dobrej współpracy z gminą Rzepin sfinansował wymianę nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 137 (ul. Słowackiego).
Oba zadania powinny znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników tych dróg, w szczególności pieszych.
Już wkrótce w Rzepinie rusza kolejna inwestycja drogowa. Będzie nią budowa ulicy Wrzosowej, Grzybowej i Poziomkowej. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Prusa (nowe osiedle), ul. Chopina oraz drogi do dworca kolejowego, która po wielu staraniach władz miejskich została nieodpłatnie przekazana gminie Rzepin (red.).