KRZESZYCE Wesele Wyspiańskiego przy „biesiadnym stole”

Narodowe czytanie

Mówiąc wesele, na myśl przychodzi nam duży stół z poczęstunkiem oraz muzyka. Tak też było na „Narodowym Czytaniu 2017” drugiego września w Krzeszycach

Na początku uczestnicy akcji wysłuchali piosenki z repertuaru Marka Grechuty z tekstem pochodzącym właśnie z dramatu „Wesele”. Uświetnieniem imprezy był występ rodzimej, młodej artystki Marii Miotk, która zagrała na skrzypcach melodie nawiązujące do dawnych tradycji polskich, m.in. mazurki.
Jak zawsze wspólne czytanie dzieł literatury polskiej jest doskonałą okazją do spotkań, które mają na celu łączenie pokoleń. Starsi i młodsi razem przeczytali trzeci akt, z podziałem na role. Omówiono także pierwsze dwa akty oraz rys historyczny z analizą symboliki „Wesela”. Prelekcję na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego przygotowała i wygłosiła polonistka, przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Krzeszycach, Natalia Haza- Galant.
Wszyscy, którzy mieli własny egzemplarz „Wesela” otrzymali okolicznościową pieczęć.
Spotkanie zakończyło się swobodnymi już refleksjami na różne tematy oraz tradycyjnym poczęstunkiem (red.).