KRZESZYCE Jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego

Najserdeczniejsze życzenia

26 sierpnia odbyła się uroczystość 70-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Karoliny i Mariana Kuszpilów, zamieszkałych w Muszkowie

Rodziny jubilatów przybyły z terenów zabużańskich i osiedliły się w jednej miejscowości – w Pyrzanach. Znajomość pana Mariana i pani Karoliny rozwinęła się. Ślub zawarli 13 listopada 1947 roku w Witnicy. Zamieszkali wspólnie w Muszkowie. Pan Marian był zawodowym kierowcą. Pani Karolina zajmowała się domem. Jubilaci dochowali się dziesięciorga dzieci, dwunastu wnuków i siedmiu prawnuków.
Wójt gminy Krzeszyce udekorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).