KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Najserdeczniejsze życzenia

5 sierpnia odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Ireny i Mariana Kownackich, zamieszkałych w Przemysławiu

Rodzice jubilatów przybyli z terenów zabużańskich, gdzie mieszkali w jednej wiosce. Rodzina pana Mariana osiedliła się w Przemysławiu, a rodzina pani Ireny w miejscowości Polne w gminie Słońsk. Odwiedzali się często i tak rozwinęła się znajomość pana Mariana i pani Ireny. Ślub zawarli 21 lipca 1967 roku w Krzeszycach. Zamieszkali wspólnie w Przemysławiu i prowadzili gospodarstwo rolne. Jubilaci dochowali się czworo dzieci i sześcioro wnuków.
Wójt gminy Krzeszyce udekorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).