GÓRZYCA Projekt dla seniorów

Aktywizujemy osoby starsze

Trwa realizacja projektu „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź-aktywny Senior”

Projekt skierowany jest do 80 osób w wieku 60+ z terenu gminy Górzyca, a jego głównym celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną.
Na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 otrzymało Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas.
Projekt jest realizowany od marca do grudnia 2017 roku równolegle w pięciu miejscowościach: Górzyca, Czarnów, Żabice, Pamięcin i Laski Lubuskie i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów. Dotychczas osoby starsze w wieku 60+ mogły skorzystać z cyklicznych zajęć sprawnościowo-ruchowych, edukacyjno-profilaktycznych z ratownictwa medycznego, chorób wieku starszego oraz przeciwdziałania im, zajęć ceramicznych oraz praktycznych warsztatów kulinarnych.
Przed seniorami nowe zajęcia i wyzwania. Już w drugiej połowie września 40 osobowa grupa pojedzie na pięciodniowy wyjazd do Międzyzdrojów. Atrakcji nie brakuje i przed seniorami jeszcze sporo ciekawych spotkań, zajęć i warsztatów (red.).