GÓRZYCA Program Działaj Lokalnie w Spudłowie!

Będzie się gdzie spotkać

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas realizuje projekt dla mieszkańców Spudłowa

Projekt „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Spudłów” dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, powiat słubicki oraz ośrodek „Działaj Lokalnie”.
Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca do wypoczynku mieszkańców oraz turystów i pielgrzymów odwiedzających Spudłów. Jego realizacja przyczyni się również do integracji społeczności lokalnej sołectwa Żabice, w skład którego wchodzi miejscowość Spudłów.
Mieszkańcy Spudłowa marzyli o miejscu rekreacyjnym na świeżym powietrzu, w którym mogliby przez cały rok organizować spotkania przy grillu, czy kawie. W miejscowości nie ma żadnego sklepiku ani punktu gastronomicznego, więc aby zrobić zakupy lub spotkać się np. przy przysłowiowej herbatce mieszkańcy muszą wyjeżdżać poza teren wsi.
Na realizację projektu stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie 5 tys. zł, z której pokryte zostaną koszty zakupu drzewa, śrub, impregnatów oraz innych elementów niezbędnych do wykonania drewnianej altany wypoczynkowej i ogrodzenia.
Stowarzyszenie Humanitas, w ramach wkładu własnego, pokryje koszty poczęstunku na spotkaniu integracyjnym kończącym projekt.
Przed otrzymaniem dofinansowania mieszkańcy przygotowywali teren, posadzili podarowane przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie i gminę Górzyca drzewka i krzewy, które będą zdobić centrum tej malutkiej miejscowości. Posadowili murowanego grilla oraz drewniane ławki i stoły zakupione przez gminę, które wzbogacą powstały teren rekreacyjny.
Projekt zaktywizuje mieszkańców, wpłynie na ich integrację, pozwoli im bardziej utożsamiać się z miejscowością. Teren jest atrakcją wsi, miejscem odpoczynku i relaksu. Mamy nadzieję, że dzięki pracy przy projekcie dzieci, młodzież i dorośli staną się bardziej wrażliwi na estetykę i będą jeszcze bardziej dbać o wspólne dobro (red.).