CYBINKA Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

Program rewitalizacji gminy

W Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022

Spotkanie prowadził sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz, który przedstawił uczestnikom cel GPR, zasady jego powstawania, omówił najważniejsze elementy programu oraz moderował dyskusję.
W spotkaniu udział wziął burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, byli także członkowie komitetu ds. rewitalizacji, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół (red.).