CYBINKA Ostatnie prace na ukończeniu

Nowa szkoła coraz bliżej

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się już w nowej placówce!

Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk podpisał z Dawidem Laśko – pełnomocnikiem firmy Brukarz Agnieszka Stryjek umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince – ciągi komunikacyjne”.
W ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny drogi o długości 177 m, włączony do gminnej drogi publicznej (ul. Szkolna), parking dla pojazdów samochodów osobowych na 28 miejsc, w tym trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych, a także jedno dla autobusów. Zbudowane zostaną także ciągi piesze wokół budynku, bezpośrednio łączące się z obiektem, parkingiem i drogą.
Wykonawca został wyłoniony w drodze drugiego przetargu nieograniczonego, w którym zaoferował wykonanie zadania na kwotę ponad 640 tys. zł.
Po wykonaniu prac pozostanie tylko wyposażenie obiektu w meble oraz urządzenia i cały budynek będzie gotowy do prowadzenia zajęć lekcyjnych (red.).