CYBINKA Jest dotacja na remont szkoły

Ogromny sukces gminy

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. burmistrz Marek Kołodziejczyk podpisał z wojewodą Władysławem Dajczakiem umowę na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Cybince

Przez lata inwestycję pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cybince” gmina realizowała jako zadanie własne. Urząd próbował pozyskać środki zewnętrzne, jednak przy obecnym podziale funduszy unijnych nie było to takie proste.
Ostatecznie środki udało się pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie wniosku wojewody Władysława Dajczaka gmina Cybinka otrzymała dotację w kwocie ponad 670 tys. zł. Dzięki temu będziemy można szybciej zakończyć prace wykończeniowe w nowej szkole, wyposażyć budynek w odpowiedni sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne (red.).