CYBINKA Wojewódzkie dożynki w gminie

Lubuskie Święto Plonów

Cybinka była gospodarzem Lubuskiego Święta Plonów. Takiego wydarzenia, w tym wymiarze, w gminie nie było nigdy wcześniej

Wypadło znakomicie. Wystrój ulic i posesji oddawał klimat tej wspaniałej, prestiżowej uroczystości w sposób wyjątkowy.
Dożynki rozpoczęła msza w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, celebrowana przez bp. Tadeusza Lityńskiego i ks. proboszcza Piotra Kępkę w intencji rolników, a jej oprawę uświetnił chór złożony z zespołów Antidotum, Kryniczeńka i Lubuszanek. Psalmy przepięknie odśpiewała pani Joanna Niparko, która jednocześnie pełniła zaszczytną rolę starościny dożynek wojewódzkich. Następnie ulicami miasta przeszedł tradycyjny, kolorowy korowód dożynkowy. Jego uczestnicy podziwiali wspaniałe dekoracje dożynkowe, bo prawie wszyscy mieszkańcy przystroili swoje posesje.
Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z burmistrzem Markiem Kołodziejczykiem oraz starostą Marcinem Jabłońskim, którzy po obrzędzie dożynkowym przedstawionym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Cybince, tradycyjnie podzielili chleb wśród wszystkich zgromadzonych na placu.
Na scenie oprócz zespołów ludowych można było zobaczyć przedszkolaków w strojach ludowych, młodzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego, zespół Tymczasem oraz niepowtarzalny zespół Tęcza z Grzmiącej.
Ogromną popularnością cieszyły się stoiska z regionalnym jadłem przygotowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Grzmiącej oraz Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa z Białkowa. Dzięki Kazimierzowi Towpikowi spróbować można było również pieczonego dzika.
To oraz dodatkowo wyróżnienie wieńca Angeliki Malczewskiej z Radzikowa przełożyło się na wyjątkowe wydarzenie, bardzo wysoko ocenione pod względem organizacyjnym.
Władze gminy serdecznie dziękują instytucjom, firmom, organizacjom i mieszkańcom, którzy włączyli się w przygotowanie tego wspaniałego święta.

RAMKA
Ogromne podziękowania za wsparcie finansowe i organizacyjne XIX Lubuskiego Święta Plonów kierujemy w stronę:

• Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa,
• Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Grzmiącej,
• Kazimierza Towpika,
• Andrzeja Tarymy,
• Mirosława Kwiatkowskiego,
• Joanny Wieczór,
• placówki Banku Spółdzielczego w Cybince,
• Zakładu Metalowego Gemo Sp. z o.o,
• Spółki Agro Bieganów i Cargill,
• Zakładu Usług Komunalnych,
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Cybinka i Uradu,
• Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie,
• Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Stowarzyszenia Pro-Eko,
• Społecznego Ogniska Muzycznego,
• Zespołów: Antidotum, Kryniczenka, Lubuszanki,
• Zespołu Szkół w Cybince,
• Polskiego Związku Gołębi Pocztowych – sekcja Cybinka,
• Gminnego Koła Związku Wędkarstwa w Cybince,
• Koła Łowieckiego – Wieniec Budachow i Sokół – Krosno Odzrzańskie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Cybinka,
• Policji,
• ratowników medycznych Marka Walczaka,
• Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., strona sponsora: www.kssse.pl
• Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „TRANSHAND”. Sp. z o.o., strona sponsora: www.transhand.pl

Dziękujemy wszystkim sołectwom i mieszkańcom za udekorowanie naszej gminy i swoich posesji.