RZEPIN Będą kolejne drogi

Umowa podpisana

Burmistrz Sławomir Dudzis podpisał umowę na budowę i remont kolejnych dróg na osiedlu Leśnym w Rzepinie

Ulice: Wrzosową, Poziomkową i Grzybową, po rozstrzygnięciu przetargu, wybuduje Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
Planowana wartość inwestycji wynosi ponad 780 tys. zł brutto.
Zakres prac objętych umową obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Poziomkowej, budowę dwóch dróg gminnych klasy „D”, ulic Wrzosowej i Grzybowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0 m. Łącznie wykonane zostanie około 0,5 km nowej drogi wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi. W ramach inwestycji wykonana zostanie także zabudowa przepustu deszczowego, który pozwoli na połączenie ulicy Wrzosowej w jedną drogę (red.).