CYBINKA Pożegnaliśmy absolwentów

Trzymamy za Was kciuki

21 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół w Cybince

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Wioletta Łozowska, która powitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne i absolwentów. Następnie najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami za udział w konkursach i pracach na rzecz szkoły. Dyrektor dziękowała również rodzicom oraz osobom, które w sposób wyjątkowy angażowały się w działalność placówki.
Burmistrz Marek Kołodziejczyk za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne nagrodził trzech uczniów: Patryka Nawrockiego, Jakuba Szwedę i Aleksandrę Kołodzińską.
Prezes Cybińskiego Stowarzyszenia PRO-EKO Eugenia Niedźwiecka dziękowała i wręczyła dyplomy absolwentom, którzy z własnej inicjatywy pomagali potrzebującym i udzielali się w wolontariacie, a przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Śliwińska szczególnie wyróżniła osoby działające w Parafialnym Zespole Caritas w Cybince.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów.
Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy aby dostali się do wymarzonych szkół oraz sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych (red).