CYBINKA Absolutorium dla burmistrza

Radni jednomyślni

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Cybinki

Gratulacje w imieniu radnych złożyła burmistrzowi przewodnicząca rady Anna Śliwińska, a w imieniu zespołu współpracowników sekretarz Sebastian Łukaszewicz i skarbnik Agnieszka Skiba.
Burmistrz za współpracę i zaangażowanie we wspólne wykonywanie działań na rzecz mieszkańców podziękował pracownikom, kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Zaznaczył również, że każde zadanie związane z realizacją budżetu wiązało się z wysiłkiem, często ogromnym stresem i poświęceniem całego zespołu pracowników za co, każdemu z osobna, podziękował wręczając symboliczną różę (red.).