SŁUBICE Trwa nabór na studia

Collegium zaprasza studentów!

Słubicka uczelnia prowadzi nabór na nowy rok akademicki. W ofercie są trzy kierunki

Od października będzie można studiować na filologii ze specjalnością filologia germańska (studia pierwszego stopnia), prawie (studia jednolite magisterskie) oraz kulturoznawstwie (specjalność: komunikacja międzykulturowa, studia drugiego stopnia w języku angielskim).
Wszystkie te kierunki prowadzone są wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Słubicka uczelni prowadzi też rekrutację na filologię polską jako obcą, ale to jest kierunek skierowany do obcokrajowców.
Dla przyszłych studentów Viadriny Collegium Polonicum oferuje także bezpłatne kursy języka niemieckiego.
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:
www.cp.edu.pl/pl/studia/rekrutacja/index (red.).