RZEPIN Kolejna wieś w gminie pięknieje!

Nowa droga już gotowa

Mieszkańcy Starkowa już od kilku dni mogą korzystać z nowej drogi, która biegnie od głównej ulicy w kierunku lasu. Inwestycja wpłynie na estetykę wsi, otworzy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 004507F składającej się z drogi głównej oraz dwóch łączników. Wcześniejszą nawierzchnię z bruku polnego lokalnie przykrytego mineralną masą bitumiczną grubości od 1 do 3 cm zastąpił dwuwarstwowy beton asfaltowy wykonany na podbudowie z kruszywa łamanego.
Łącznie wykonano ponad kilometr nowej drogi. Dodatkowo wybudowano nowe chodniki, zatoczkę autobusową, zjazdy na posesje oraz zagospodarowano otoczenie drogi. Przy okazji wymieniono również sieć wodociągową.
Realizacja tej inwestycji drogowej była możliwa do zrealizowania m.in. dzięki sfinansowaniu ze środków unijnych, pozyskanych przez gminę Rzepin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ogólny koszt tego zadania to niemal 900 tys. zł brutto (red.).