CYBINKA Recyklingowe stwory opanowały Rąpice

Ekologiczne spotkanie

W oddziale przedszkolnym w Rąpicach odbyły się warsztaty ekologiczne w ramach projektu “Trzy RRRyby, czyli eko-działania w gminie Cybinka” dofinansowanego przez Celowy Związek Gmin CZG-12

Priorytetowym tematem zajęć była zasada 3R, czyli reduce – redukcja, reuse – ponowne użycie i recycle – recykling. Zajęcia plastyczne, poprzedzone pogadanką na temat śmieci i możliwości ich powtórnego wykorzystania, przeprowadziła animator kultury z MGOK Cybinka Alicja Jankowska.
Na zajęciach dzieci miały możliwość wykonania pięknych recyklingowych stworów z surowców wtórnych, między innymi z zakrętek po płynach.
Na zakończenie przedszkolaki zostały “odznaczone” specjalnie wykonaną na tę okazję plakietką, która ma za zadanie przypominać o zasadzie 3R (red.).