SŁUBICE Warto skorzystać z oferty

Można połączyć naukę z pracą

Rozpoczynamy rekrutację do 4-13 Hufca Pracy w Słubicach na rok szkolny 2017-2018

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat. Uczestnicy, którzy posiadają opóźnienia edukacyjne w nauce na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, są w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzupełnić wiedzę ogólną z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej, łącząc naukę z pracą zarobkową. Młodzież OHP otrzymuje zarówno wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego, praktyk zawodowych oraz rozwiązywania trudności życiowych.
Po reformie oświaty kształcenie ogólne od 1 września 2017 r. rozpocznie się w Publicznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych, mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Praktyczne przyuczenie do wykonywania określonej pracy kontynuowane jest w ponad 20 zakładach pracy na terenie powiatu słubickiego lub w miejscach zamieszkania uczestników.
4-13 HP oferuje możliwość przyuczenia do pracy w następujących zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wulkanizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku pracy dla młodzieży przygotowana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Uczestnik po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum może kontynuować naukę w szkole branżowej bądź średniej.
Młodzież, która nie ma możliwości codziennego dojazdu do szkoły może starać się o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Młodzież Hufca Pracy ma możliwość uczestnictwa w różnorodnych konkursach edukacyjnych i sportowych oraz formach spędzania czasu wolnego. Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach biorą także udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika. Każdy kandydat powinien posiadać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej: trzy fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie oraz inne dokumenty kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, w siedzibie hufca (red.).

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie hufca:
4-13 Hufiec Pracy ul. Niepodległości 13
budynek Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach
tel. 95 758 31 34
e-mail :hp.slubice@ohp.pl
w godz. 8.00-15.00