RZEPIN Wielki dystans, jeszcze większa satysfakcja

Pobiegli do Częstochowy

27 kwietnia wyruszyła z Rzepina I Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Po trzech dniach i pokonaniu blisko 450 kilometrów, licząca 29 biegaczy i pięciu rowerzystów sztafeta dotarła szczęśliwie do celu swojej pielgrzymki – Jasnogórskiego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie

Pomysłodawcami i inicjatorami pielgrzymki byli mieszkańcy Rzepina, którzy już w roku ubiegłym zorganizowali podobną sztafetę do Rokitna. W tym roku podjęli wyzwanie pokonania o wiele dłuższej, wymagającej znacznie więcej wysiłku, trasy.
Uczestnicy biegu, zależnie od swoich możliwości, pokonywali etapy liczące od 10 do 20 km. Zdaniem ks. Michała Dekierta – wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, który również biegł na Jasną Górę, pokonanie w ciągu trzech dni z rzędu trasy o długości półmaratonu było dla pielgrzymów naprawdę ogromnym wyzwaniem.
Pielgrzymi-biegacze codziennie uczestniczyli we wspólnych mszach celebrowanych przez ks. Michała i ks. proboszcza Stanisława Wencla, który na trasie, jadąc na rowerze, towarzyszył biegnącym.
Nad bezpieczeństwem pątników czuwała 8-osobowa ekipa wspierająca biegaczy na trasie oraz zabezpieczająca logistykę.
Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis serdecznie gratuluje wytrwałości uczestnikom I Biegowej Pielgrzymki na Jasną Górę, wyrażając swoją dumę z rzepińskich pielgrzymów, zadeklarował jednocześnie dalsze wsparcie przy realizacji kolejnych przedsięwzięć (red.).