RZEPIN Uroczyście obchodzili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Świętowali na sportowo!

Jak co roku obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Rzepinie rozpoczęła msza celebrowana w intencji Ojczyzny

Nabożeństwo odbyło się przy uroczystej oprawie muzycznej Chóru Wrzosy oraz w asyście pocztów sztandarowych gminnych jednostek. Po nabożeństwie pod pomnikiem „Pomordowanych w Jenieckich Obozach Roboczych” wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Inwalidów Wojennych, Związku Sybiraków, jednostek oświatowych gminy Rzepin, komisariatu policji w Rzepinie, Związku Zawodowego Służby Celnej Województwa Lubuskiego, Rady Miejskiej w Rzepinie oraz urzędu miejskiego. Wartę honorową przy pomniku objęli harcerze, a następnie swoje przemówienie wygłosił burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis.
Po uroczystej części oficjalnej obchodów, przed ratuszem nastąpił start biegów ulicznych pn. „Rzepińska Pętla”. Biegi te mają już swoją tradycję i rokrocznie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak też było i w tym roku, biegi przyciągnęły na start ponad 200 zawodników! Zawody odbywały się z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe, a na mecie na każdego z uczestników czekały medale oraz słodkie upominki (red.).