RZEPIN Razem pobiegliśmy dla Szymona!

Setka mieszkańców na starcie

W ramach obchodów świąt majowych zorganizowany zosyał charytatywny „Bieg Dla Szymona”. Na apel burmistrza Sławomira Dudzisa, który sam także wziął udział w biegu, mieszkańcy miasta odpowiedzieli entuzjastycznie, tłumnie stawiając się na starcie

Szczytny cel imprezy zmobilizował wszystkich. A była nim zbiórka pieniędzy na pomoc dla małego rzepinianina Szymona, który uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i teraz czeka go kosztowna rehabilitacja.
Dzięki wspaniałej frekwencji (104 osoby na starcie) biegaczy, nie tylko z Rzepina, udało się zebrać ponad 4000 zł!
Dziękując wszystkim uczestnikom „Biegu Dla Szymona” za ich ogromne zaangażowanie i chęć niesienia pomocy, należy wymienić również współorganizatorów akcji: parafię Rzepin, Caritas, SKF „Omega” oraz Catering Dietetyczny „Zdrowe”. To dzięki Wam wszystkim możliwa stała się realizacja całego przedsięwzięcia.
„Pamiętajmy, że każdy krok przybliża marzenia” – to hasło tak pasujące do idei biegania, pokonywania własnych słabości i podążania ku wyznaczonym celom, wspaniale wpisuje się w akcję dla Szymona. Tym razem celem tym jest zdrowie małego chłopca (red.).