KRZESZYCE Spotkanie DKK dla dzieci w kołczyńskiej bibliotece

Rozumiemy problemy innych

Tematem spotkania z małymi czytelnikami była następna część książki z serii „Bajek bez Barier” pt. „Leo i Nela” Joanny Chmielewskiej

Zadaniem tych mądrych książeczek jest przybliżenie problematyki różnych niepełnosprawności i schorzeń. Pozwala to lepiej zrozumieć dzieciom zdrowym problemy, z którymi borykają się dzieci z chorobą.
Po przeczytaniu książeczki dzieci wykonały pracę plastyczną (red.).