GÓRZYCA Projekt edukacyjny

Zajęcia pozalekcyjne trwają w najlepsze!

Od początku roku w Zespole Szkół w Górzycy oraz w Szkole Podstawowej w Czarnowie trwa realizacja projektu „Wystrzałowa szkoła – doświadczam i wiem więcej!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

W ramach projektu uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści uczestniczą w szeregu zajęć wyrównawczych oraz rozwijających z przyrody, matematyki, fizyki, biologii, chemii oraz geografii. Na zajęciach uczniowie pracują warsztatowo w ośmioosobowych zespołach. Wykorzystując pomoce naukowe zakupione w ramach projektu wykonują interesujące doświadczenia, ćwiczenia manualne oraz zadania wymagające kreatywnego, jak również logicznego myślenia. Podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz pogłębiają abstrakcyjne myślenie.
Projekt jest skierowany nie tylko do uczniów, także nauczyciele mogli skorzystać z kilkudniowych szkoleń pn. „Interdyscyplinarne Laboratoria IBSE” oraz „Eksperyment w procesie nauczania”. Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykładowców z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia nauczyciele, dzięki własnoręcznemu eksperymentowaniu, nabyli umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz poszerzyli swój warsztat pracy o realizację eksperymentów i doświadczeń w naturalnym, najbliższym otoczeniu szkolnym. Nabyte umiejętności nauczyciele z pewnością będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z uczniami, aby urozmaicić przekazywaną podczas lekcji wiedzę teoretyczną (red.).