CYBINKA Spotkanie z ratownikiem medycznym

Jak ratować życie?

W filii biblioteki w Rąpicach gościliśmy Michalinę Kondarewicz, wykwalifikowanego ratownika medycznego

Pani Michalina poprowadziła zajęcia z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani ratownik mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.
Zapoznały się ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – uratowanie życia (red.).