CYBINKA Dzień Zwycięstwa

Wzruszająca lekcja historii

Obchody Dnia Zwycięstwa rozpoczęły się w M-GOK

Cała sala w głębokim skupieniu oglądała wyświetlaną projekcję. Wzruszające słowa wstępu burmistrza Marka Kołodziejczyka dokładnie odzwierciedliły przekaz wyświetlanego dokumentu.
Później odbyła się żywa lekcja historii, którą poprowadzili uczniowie z gimnazjum w Cybince wraz z Bolesławem Przepiórą – Kombatantem RP. W holu można było również obejrzeć wystawę poświęconą „Polakom na frontach II wojny światowej”.
Po zakończonej uroczystości burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Śliwińska, dyrektor M-GOK Ewelina Skórska oraz Bolesław Przepióra złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi „Weteranów walczących za wolność i niepodległość ojczyzny” oraz „Polaków, którzy zginęli tragiczną i męczeńską śmiercią na Wschodzie” (red.).