SULĘCIN Ścieżka Edukacji Ekologicznej w lubuskich szkołach

Uczymy mądrego korzystania z natury

Ponad 3 tysiące uczniów z województwa lubuskiego skorzysta z nowego narzędzia dydaktycznego z zakresu ochrony środowiska. Do końca czerwca mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS uzupełni edukację ekologiczną w 13 szkołach podstawowych oraz gimnazjach regionu. Wystawa odbywa się w ramach współpracy ENERIS Surowce z Celowym Związkiem Gmin CZG-12

Mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS to dziewięć dwustronnych tablic, składających się na lekcję ekologii. Od początku kwietnia uczniowie placówek oświatowych z terenu sześciu lubuskich gmin: Lubniewic, Sulęcina, Krzeszyc, Witnicy, Dębna i Międzyrzecza będą mogli dzięki nim zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Poznają zasady sortowania odpadów, oszczędzania energii, a także odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Myśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.
Jako pierwsi ze Ścieżką Edukacji Ekologicznej ENERIS zapoznają się uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach, gdzie wystawa była prezentowana przez pierwszy tydzień kwietnia. Do końca czerwca wystawę obejrzy ponad 3 tysiące uczniów 13 lubuskich placówek oświatowych mieszczących się na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12. Mobilna ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS jest doskonałym uzupełnieniem stacjonarnej wystawy zlokalizowanej na terenie zakładu w Gorzowie Wlkp. oraz ścieżki zlokalizowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Z mobilną Ścieżką Edukacji Ekologicznej ENERIS, uczącą odpowiedzialnych postaw wobec środowiska, będą mogli się zapoznać także dorośli mieszkańcy regionu. Tablice zostaną zaprezentowane podczas ogólnodostępnych wydarzeń o tematyce ekologicznej organizowanych przez CZG-12. Pierwszą okazją do wzięcia udziału w „mobilnej lekcji ekologii” był Piknik Ekologiczny „Dzień Ziemi w CZG-12”, który odbył się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Wystawa będzie także jedną z atrakcji Pikniku Ekologicznego „Reduce, Reuse, Recycle” organizowanego 8 czerwca w Gliśnie.
BARTOSZ LEWICKI