SULĘCIN Piknik ekologiczny

Dzień Ziemi w CZG-12

W sobotę 22 kwietnia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie odbył się Piknik Ekologiczny „Dzień Ziemi w CZG-12”

Podczas spotkania, mimo chłodnej wiosny, dopisali goście odwiedzający Zakład: mieszkańcy gminy Sulęcin, Ośna, Łagowa i Lubniewic oraz inne zainteresowane osoby, które miały możliwość zapoznać się z procesem doczyszczania odpadów na linii sortowniczej. Dzieci z kolei dowiedziały się o możliwościach ponownego zagospodarowania opakowań.
Staraliśmy się podczas imprezy uświadamiać gości o konieczności segregacji odpadów w naszych gospodarstwach domowych, bo już za trzy lata gminy będą miały obowiązek osiągnięcia 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych.
Podczas Dnia Ziemi w CZG-12 prezentowana była Mobilna Ścieżka Edukacji ENERIS, której myśl przewodnia to: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.
Przekazaliśmy mieszkańcom około 50 sadzonek kwiatów w zamian za oddane surowce i odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długoszynie, bo akcja „zamień odpady na sadzonki” ma wymiar nie tylko edukacyjny, chcielibyśmy ją kontynuować w kolejnych latach, w okresie wiosennym.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia przyczynili się do zmniejszenia swego wpływu na środowisko, wybierając autobus lub wspólny przyjazd (np. z sąsiadem) oraz za ograniczenie zużycia jednorazowych opakowań.
Dziękujemy również Partnerom, którzy zapewnili dzieciom atrakcje i zapoznali gości z zasadami bezpieczeństwa: Powiatowej Komendzie Policji z Sulęcina, Powiatowej Straży Pożarnej z Sulęcina oraz Parafialnej Akademii Piłkarskiej BOSKO.
Patronat honorowy nad piknikiem objął REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Patronat medialny: Sulecin24, Radio Plus, NewsLubuski, Pogranicze Lubuskie, Przekrój Lokalny (K.R.).