SŁUBICE Zrozumieć dzieci autystyczne

Uśmiechnięci optymiści

W tygodniu przed Światowym Dniem Świadomości Autyzmu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się akcja pt. „Zaprzyjaźnij się z autystą – uśmiechniętym optymistą”

We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami dotyczące funkcjonowania osób dotkniętych zaburzeniem rozwojowych ze spektrum autyzmu.
Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali prace plastyczne pt. “Niebieska dłoń dla mojego przyjaciela”.
Podsumowaniem był “Niebieski marsz” dookoła szkoły, podczas którego zostały w niebo wypuszczone niebieskie balony.
Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem. Osoby dotknięte tą chorobą mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata: jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.
AGNIESZKA NAPIERAŁA