RZEPIN Osiągnięcia naszych gimnazjalistów

Jesteśmy z Was dumni

W bieżącym roku szkolnym rzepińscy gimnazjaliści odnieśli szereg sukcesów w konkursach wiedzy

Miłosz Ziółkowski, uczeń klasy drugiej, może poszczycić się zdobyciem tytułu finalisty Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc uczniów z całej Polski, z tego 68, po przejściu etapu okręgowego, zostało zakwalifikowanych do eliminacji centralnych. Etap ten odbył się 4 marca na Uniwersytecie Warszawskim, a w uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczestniczył m.in.: wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Miłosz jest również finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego oraz finalistą konkursu przedmiotowego z historii i geografii.
Uczennica klasy drugiej Kamila Markiewicz 6 kwietnia uczestniczyła w uroczystości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, gdzie z rąk Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy odbierała dyplom laureata konkursu przedmiotowego z biologii.
Osiągnięcia Miłosza i Kamili dają im w roku następnym przywilej zwolnienia z przystąpienia do jednej z części egzaminu gimnazjalnego.
Tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z języka polskiego uzyskał uczeń klasy trzeciej Kacper Misztak, a w Lubuskiej Gimnazjalnej Platformie Wiedzy, w konkursie „Czytam i rozumiem”, laureatem został Lesław Józefowicz.
Warto podkreślić, że wszyscy laureaci to uczniowie, którzy nie tylko systematyczne pracują i pogłębiają swoją wiedzę, ale także chętnie angażują się w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na terenie szkoły (red.).