RZEPIN Nasi kandydaci do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Trzymamy kciuki 

O miejsca w Sejmie walczą dwie nasze uczennice

Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Temat zadania rekrutacyjnego brzmi: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Warunkiem, udziału w sesji sejmu jest pozytywna ocena realizacji projektu mającego na celu nagłośnienie wśród mieszkańców swoich miast konieczności zmiany nazw ulic nadanych w czasach funkcjonowania komunizmu oraz poszerzenie wiedzy na temat lokalnych bohaterów.
W związku z udziałem w projekcie uczennic rzepińskiego liceum: Nadii Oleszczuk i Alicji Łagowskiej, 21 marca odbyło się spotkanie z kierownikiem referatu inwestycji i zamówień publicznych Joanną Pych, która prowadzi prace zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie miasta do koniecznej zmiany nazw ulic. W jego trakcie został omówiony sposób w jaki urząd planuje przeprowadzić zmiany. Przedstawiono terminy graniczne, a także omówiono wszystkie propozycje nowych nazw ulic, które zostały zaproponowane przez mieszkańców. Dodatkowo uczennice odbyły rozmowę z burmistrzem Sławomirem Dudzisem, który poparł inicjatywę licealistek, oferując jednocześnie wsparcie przy realizacji projektu. Uczennice zobowiązały się do wyboru jednej ulicy oraz lokalnego bohatera, którego sylwetkę będą chciały przybliżyć mieszkańcom Rzepina.
Efektem spotkania było sformułowanie planu działań, które zostaną podjęte w ramach realizacji przedmiotowego projektu (red.).