GÓRZYCA Kultywujemy tradycję!

Najpiękniejsze stroiki wybrane

Konkurs „na najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny”

Celem ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy konkursu było kultywowanie tradycji związanej z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki w obrzędowości ludowej, wyszukiwanie talentów artystycznych, pobudzenie inwencji twórczej oraz ukazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.
Na konkurs wpłynęło 115 prac wykonanych przeróżnymi technikami. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, przy ocenie poszczególnych prac brała pod uwagę m.in. zgodność z tematem, oryginalność zastosowanej techniki, estetykę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny, wśród najmłodszych zwracano dużą uwagę na samodzielność wykonania.
Specjalnie dla laureatów oraz dla zaproszonych gości 6-latki z „zerówki” działającej przy Szkole Podstawowej w Czarnowie przygotowały wielkanocny montaż słowno-muzyczny, dzieci przygotowała do występu Wioletta Niewiadomska.
W miłej przedświątecznej atmosferze dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, w towarzystwie wójta, wiceprzewodniczącej Rady Gminy, sołtyski Górzycy, proboszcza parafii Górzyca oraz kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic, wręczyła nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom wielkanocnego konkursu.
Po części oficjalnej odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne rozpoczęte od homilii wygłoszonej przez ks. Tadeusza Zgórskiego. Zgodnie z tradycją, przy świątecznym stole nie zabrakło symbolicznego jajeczka, wielkanocnej baby i żurku.
Dziękujemy wszystkim, którzy jak co roku, wspierają nas w wielkanocnych przedsięwzięciach.

MARTA HOŁUBOWICZ