CYBINKA Siłownie i Plac Kultury coraz bliżej….

Są porozumienia, będą wnioski

Gmina zawarła porozumienie o współpracy z przedstawicielami zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Perła Cybinka”

Jego celem jest prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach integracyjnych, promujących zdrowy tryb życia, realizowanych przez instytucje, a także nieformalne grupy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, z dbałością o zrównoważony rozwój społeczności i lokalnego środowiska.
Klub złoży do Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń hali sportowej w Cybince z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, w tym siłownię”.
Burmistrz podpisał również porozumienie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Kreatywna Kultura”. Jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz charytatywnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach integracyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych realizowanych przez instytucje, a także nieformalne grupy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych z dbałością o zrównoważony rozwój społeczności i lokalnego środowiska. W celu umożliwienia realizacji postanowień porozumienia stowarzyszenie złoży do Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Cybinka, celem stworzenia Placu Kultury w Cybince”.
Na realizacje obu projektów gmina Cybinka udzieli pożyczki. Dzięki podpisanemu porozumieniu, organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o 100 proc. dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej, w przypadku gdyby gmina Cybinka chciała złożyć wnioski o dofinansowanie samodzielnie, maksymalny poziom dofinansowania z UE nie przekroczyłby 63,63 proc (red.).