CYBINKA Dofinansowanie dla gminy

Będą ważne remonty

Są pieniądze na inwestycje, które ucieszą mieszkańców

Burmistrz Marek Kołodziejczyk, przy kontrasygnacie skarbnika Agnieszki Skiby, podpisał z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakubem Piosikiem umowę na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Cybince” i „Modernizacja placu utwardzonego przy budynku użyteczności publicznej w Bieganowie 11”.

W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz Sebastian Łukaszewicz, dyrektor departamentu infrastruktury społecznej Sławomir Kulczyński oraz zaproszeni goście.
Na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Cybince pod potrzeby likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych” gmina Cybinka otrzymała dofinansowanie w kwocie 46 tys. zł.
W ramach zadania zostaną w budynku szkoły wyremontowane cztery sanitariaty wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Z kolei na realizację zadania „Modernizacja placu utwardzonego przy budynku użyteczności publicznej w Bieganowie 11” pozyskano środki w wysokości 25 tys. zł. Przewidywany czas realizacji zadań to wrzesień 2017 roku (red.).