SŁUBICE Współpraca SOSW z przedszkolem

Wspólna nauka

Uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym złożyli wizytę w przedszkolu Pinokio

Uczniowie SOSW, pod kierunkiem Beaty Sznajder i Joanny Heppner, wykonali pomoce dydaktyczne dla grupy Żabki z przedszkola Pinokio.
W czasie wizyty w przedszkolu, która miała miejsce 16 marca, uczniowie przekazali własnoręcznie wykonane literki do nauki czytania i pisania.
BEATA SZNAJDER