RZEPIN Uczniowie LO w projekcie BILDER EINER AUSSTELLUNG

Nauka tańca ponad granicami

Uczniowie ZSO uczestniczyli w obozie tanecznym w ramach szwajcarskiego międzynarodowego projektu BILDER EINER AUSSTELLUNG w EuroCamp am Helenesee

W projekcie uczestniczy 308 uczniów z różnych szkół z Polski i Niemiec.
Nasza trzydziestoosobowa grupa młodzieży, której koordynatorem jest Wioletta Nowak, wspomagana przez nauczycieli ZSO, realizowała warsztaty w trzech zespołach: kostiumów (projektowanie, wykonanie), video (warsztaty filmowanie i fotografia) oraz tanecznym (próby z choreografem do muzyki Modesta Musorgskiego).
Kolejne zajęcia odbędą się w hali sportowej ZSO, EuroCampamHelenesee oraz w Kleist Forum we Frankurcie. Do Rzepina co czwartek będą przyjeżdżać instruktorzy tańca z Niemiec, aby doskonalić przygotowywany przez naszych uczniów układ taneczny.
Wszystkich zapraszamy na premierę, która odbędzie się w dniu 6 i 7 maja 2017 roku w Kleist Forum.
Przedstawieniom finałowym towarzyszyć będzie orkiestra z Frankfurtu nad Odrą (red.).