RZEPIN Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Podziękowania dla sołtysów

W świetlicy wiejskiej w Drzeńsku, z okazji Dnia Sołtysa, z gospodarzami sołectw należących do gminy Rzepin spotkali się: burmistrz Sławomir Dudzis, jego zastępca Krystian Pastuszak, sekretarz gminy Halina Kuźmińska oraz skarbnik Małgorzata Barwińska

Rozpoczynając spotkanie burmistrz podziękował wszystkim sołtysom za udaną współpracę z władzami samorządowymi gminy, życzył im jednocześnie dalszej owocnej pracy na rzecz wiejskiego środowiska. Wyrażając wdzięczność za trud i wysiłek, jaki sołtysi wkładają w sumienne wykonywanie swoich obowiązków, wręczył im pamiątkowe podziękowania.
Spotkanie było również okazją do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących (red.).