RZEPIN Przebudowa ulicy Sienkiewicza

Kolejna inwestycja drogowa!

Burmistrz Sławomir Dudzis podpisał umowę na przebudowę ulicy Sienkiewicza

Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym, w którym zaoferował wykonanie zadania za kwotę ponad 311 tys. zł brutto.
Zakres planowanych prac obejmuje m.in. poszerzenie ulicy Sienkiewicza, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz częściową wymianę krawężników i budowę nowego ciągu pieszego.
Warto również podkreślić, że oprócz ulicy Sienkiewicza przedmiotowa przebudowa obejmie również odcinek ulicy Kolejowej, łączącej DW 139 (ul. Słowackiego) z przebudowywaną ul. Sienkiewicza. Dodatkowo w ramach zawartego porozumienia z ZDW w Zielonej Górze zjazd z ul. Słowackiego na ul. Kolejową zostanie uzbrojony w kanalizację deszczową, co skutecznie rozwiąże problem z zalegającą wodą w tym miejscu.
Prace rozpoczną się kiedy tylko warunki atmosferyczne i gruntowe na to pozwolą (prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.). Planowane zakończenie to 30 maja 2017 roku (red.).