GÓRZYCA Projekt dla seniorów ASOS 2017

Będziemy pomagać osobom starszym

Polsko-Niemieckie StowarzysznieHumanitas otrzymało dotację z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź-aktywny Senior”

Projekt skierowany jest do 80 osób w wieku 60 plus z terenu gminy Górzyca, a jego głównym celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną.
Grupę docelową będą stanowiły osoby starsze w wieku 60 plus z terenu pięciu sołectw (Górzyca, Czarnów, Żabice, Pamięcin i Laski Lubuskie) gminy Górzyca. Zakładamy że wśród tej grupy znajdą się również osoby niepełnosprawne.
Projekt zakłada prowadzenie w terminie od marca do końca grudnia 2017 roku szeregu zajęć warsztatowych manualno-artystycznych z zakresu wikliniarstwa, ceramiki, kulinariów, zajęć warsztatowych sprawnościowo-ruchowych, takich jak “zumba w stylu retro”, zajęć edukacyjno-profilaktycznych na temat zdrowego trybu życia, zagrożeń zdrowotnych w wieku starszym, przewiduje także spotkania i pogadanki z psychologiem.
Zajęcia te będą realizowane w poszczególnych sołectwach w wynajętych na ten cel salach wiejskich lub miejscach spotkań.
W największym sołectwie Górzyca zakładamy wykonanie siłowni zewnętrznej wyposażonej w typowe elementy dla osób starszych, które pozwolą im być w ciągłej aktywności ruchowej.
W ramach wspólnych działań dla osób uczestniczących w projekcie przewidujemy wspólny pięciodniowy wyjazd do Międzyzdrojów dla czterdziestoosobowej grupy oraz wspólne podsumowanie projektu na wigilii w miejscowości Górzyca.
W ramach projektu zakładamy utworzenie 20-osobowej grupy wolontariuszy, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, wsparcia osobom starszym, jak również roli wolontariatu w życiu codziennym. Wolontariusze zostaną skierowani do pomocy osobom starszym, które mają problem z poruszaniem się, jak również osobom samotnym w celu pomocy w życiu codziennym (zakupy, opłaty, przyniesienie drzewa, węgla i co najważniejsze rozmowy przy szklance herbaty czy kawy). Wolontariusze zostaną zaopatrzeni w rowery uzbrojone w sakwy służące do przewozu zakupów, apteczki pierwszej pomocy oraz kaski ochronne. Zakup ten pozwoli nie tylko sprawnie i szybko dojechać do starszych przyjaciół, ale również umożliwi aktywny tryb życia samych wolontariuszy (red.).