CYBINKA Wystawa rękodzieła Dariusza Ferenza

Nasz wielki talent

W Bibliotece Miejskiej odbyło się otwarcie wystawy rękodzieła Dariusza Ferenza, w ramach projektu „Promujemy miejscowe talenty”

W otwarciu uczestniczył burmistrz Marek Kołodziejczyk oraz sekretarz Sebastian Łukaszewicz. Na spotkanie licznie przybyli także członkowie zespołu Antidotum, w którym pan Dariusz spełnia swoje pasje wokalne.
Na wystawie podziwiano wyszywane obrazy, pięknie haftowane serwety oraz obrusy. Wykonanie dzieł, różnymi technikami, wymaga sporo czasu, ale także ogromnej precyzji, skupienia oraz cierpliwości (red.).