CYBINKA Spotkanie burmistrza ze Sławomirem Kulczyńskim

Rozmowa o współpracy samorządów

Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk spotkał się w urzędzie marszałkowskim z dyrektorem departamentu infrastruktury społecznej Sławomirem Kulczyńskim

Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości współpracy samorządów, możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez gminę i organizacje pozarządowe z Cybinki.
Gmina na początku 2017 roku złożyła do urzędu marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie remontu dachu w szkole podstawowej w Białkowie na kwotę ponad 275 tys. zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę ponad 1,1 mln zł, na przebudowę dziesięciu dróg rolniczych na terenie całej gminy na łączną kwotę prawie 3 mln zł (red.).