SŁUBICE Ważne rozstrzygnięcia w sprawie powiatu

Starostą Jabłoński, referendum nie będzie

Ważne decyzje NSA i komisarza wyborczego

Po kolei. 21 grudnia wojewódzki komisarz wyborczy wydał postanowienie, w którym odrzucił wniosek Słubickiej Inicjatywy Referendalnej, na czele której stał Robert Tomczak, o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania rady powiatu. W uzasadnieniu wskazał na ogromną ilość błędów formalnych we wniosku. Stwierdził, że prawie 800 podpisów mieszkańców nie spełniało wymogów ustawy. W większości chodziło o nieprawidłowy PESEL oraz o to, że osoby podpisujące wniosek nie figurują w rejestrach wyborców w gminach wchodzących w skład powiatu słubickiego. Były też źle podane adresy. Na listach Słubickiej Inicjatywy Referendalnej znalazł się także podpis osoby niepełnoletniej i osoby… zmarłej.
Inicjatorzy referendum poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją komisarza i złożyli odwołanie od jego decyzji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować.
Natomiast 29 grudnia sprawą powiatu słubickiego zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny. Podtrzymał on wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i w swoim rozstrzygnięciu przyznał, że radni zgodnie z prawem odwołali Piotra Łuczyńskiego, a prawowitym starostą słubickim jest Marcin Jabłoński.
Wyrok NSA jest ostateczny i kończy sprawę długiej batalii o to, kto zgodnie z prawem powinien sprawować władzę w powiecie słubickim.
Czy zakończy to polityczny spór w samorządzie? O tym przekonamy się w najbliższych miesiącach (red.).