SŁUBICE Strajk w oświacie

Nauczyciele: ta reforma jest zła

W referendum strajkowym udział wzięła ponad połowa pracowników 

Ponad połowa głosujących opowiedziała się za strajkiem, taką decyzję podjęto szkołach podstawowych nr 1 i 3 w Słubicach, w Gimnazjum nr 2, w słubickim ogólniaku, w ZSER, a także w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach oraz w Zespole Szkół Publicznych w Ośnie, SOSW, w Słubiach i w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolach nr 3 i 4.

Zarząd Oddziału ZNP w Słubicach ogłosił na dzień 31 marca  jednodniowy strajk w tych placówkach.