RZEPIN Wóz strażacki dla Kowalowa

Mieszkańcy będą bezpieczni

Wóz ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem trafi do gminy Rzepin

Marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała umowę o dofinansowaniu zakupu. Całość projektu to kwota prawie jedenaście milionów złotych.
Głównym celem projektu jest doposażenie jednostek OSP z terenu województwa lubuskiego w samochody ratowniczo-gaśnicze do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych.
Wśród 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jednym z beneficjentów ww. projektu, jako jedyna z powiatu słubickiego, została jednostka OSP z Kowalowa (red.).