RZEPIN Inauguracja obchodów 10-lecia Terenowego Koła Diabetyków

Szykuje się piękny jubileusz

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło terenowe w Rzepinie skupia ludzi w większości chorych na cukrzycę. 25 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie integracyjne, na którym członkowie zostali zapoznani z programem obchodów 10-lecia koła

Centralne obchody z udziałem władz powiatu słubickiego, gminy Rzepin oraz PSD oddziału rejonowego w Zielonej Górze odbędą się 16 maja w Rzepinie.
Spotkanie integracyjne przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Anna Kowalska i Helena Miszkowicz czytały na przemian wiersze: „Jak ja się dziś czuję?” Wisławy Szymborskiej oraz „Smutki i radości objawów starości” Tadeusza Rejniaka (zaczerpnięte z Internetu).
Jubilatowi Kazimierzowi Sidorkiewiczowi, z okazji „okrągłej rocznicy”, odśpiewano gromkie „sto lat” oraz złożono życzenia długich lat życia w zdrowiu i szczęściu.
Zarząd koła podziękował burmistrzowi Sławomirowi Dudzisowi oraz staroście słubickiemu Marcinowi Jabłońskiemu za złożone deklaracje finansowego wsparcia w organizacji obchodów 10-lecia terenowego koła diabetyków w Rzepinie (red.).