RZEPIN Gmina włączona do KS SSE

W końcu jesteśmy w strefie ekonomicznej

Rzepin stanie teraz przed ogromną szansą

Po długich staraniach, pomimo wielu przeszkód prawnych, organizacyjnych i technicznych, powstała PODSTREFA RZEPIN! Należące do niej tereny weszły w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O włączenie gminy do KSSSE samorząd zabiegał prawie dwa lata. I dzięki wspólnym wysiłkom udało się! Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 roku do KSSSE dopisane zostały grunty znajdujące się na terenie gminy Rzepin.
Powstanie długo wyczekiwanej podstrefy pozwala zaoferować inwestorom to czego oczekują, czyli zwolnienia i ulgi podatkowe oraz uregulowany pod względem prawnym, atrakcyjny teren pod inwestycje. Zmiana granic specjalnej strefy ekonomicznej, dostosowująca tereny do potrzeb inwestorów, tworzy odpowiednie warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać wiele nowych miejsc pracy.
Podstrefa Rzepin łącznie zajmuje powierzchnię 12,8924 ha i zlokalizowana jest w centralnej części gminy, na terenach w pobliżu wsi Gajec (red.).