RZEPIN Decydujmy razem

Zaproponuj nazwę ulicy!

W związku z przyjętą 1 kwietnia ustawą o dekomunizacji, która zakłada usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkich nazw symbolizujących komunizm, informujemy, że w Rzepinie patronów zmieni pięć ulic

Po przeanalizowaniu wszystkich nazw ulic oraz zasięgnięciu opinii w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie ustalono, że ulice: gen. Karola Świerczewskiego, Marcelego Nowotki, Hanki Sawickiej, Walki Młodych i Bohaterów Radzieckich spełniają normy art. 1 ustawy dekomunizacyjnej, a zatem wymagają zmiany.
Urząd Miejski w Rzepinie przygotował wstępną propozycję „nowych” nazw ulic. Ulica Bohaterów Radzieckich mogłaby nazywać się Bohaterów Westerplatte, Hanki Sawickiej po zmianie będzie nosić nazwę Walentego Bayera, Karola Świerczewskiego zmieni się na św. Jana Pawła II, Marcelego Nowotki na Nadtorową, a Walki Młodych na prof. Mariana Eckerta.
Władze gminy zachęcają mieszkańców do przesyłania własnych propozycji lub opiniowania przedstawionych.
Opinie w sprawie propozycji oraz pomysły nowych nazw wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać e-mailem na adres: zmianaulic@rzepin.pl z tytułem: „nazwa ulicy” lub pocztą na adres: Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin.
Pomysłodawcy nazw powinni przedstawić swoją propozycję nowej nazwy ulicy wraz z uzasadnieniem, a także podać imię i nazwisko (albo nazwę wnioskodawcy) oraz adres zamieszkania.
Proponowane nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni, nie mogą one być nazwami trudnymi w codziennym użyciu, być ośmieszające, poniżające itp.
Nazwa powinna być zgodna z tradycją i dziejami regionu lub narodu oraz polskimi regułami nazewniczymi lub uwzględniać cechy charakterystycznych dla danej okolicy.
Wyniki sondy oraz dane pomysłodawców najpopularniejszych propozycji zostaną przekazane Radzie Gminy, która podejmie ostateczną decyzję w formie uchwały (red.).