REGION Konkurs dla placówek oświatowych

Śpiewająca segregacja

Zapraszamy placówki edukacyjne do udziału w konkursie ekologicznym

LipDub – segregujemy odpady śpiewająco – to konkurs, którego celem jest popularyzacja ekologicznych postaw dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań tematyką eko, rozwijanie aktywności twórczej oraz prezentacja umiejętności tanecznych. Konkurs ma charakter zespołowy.
Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca, a prace konkursowe należy dostarczyć do 28 kwietnia.
W konkursie zostanie wyłonionych czterech laureatów głównych – po jednym w każdej kategorii. Na konkurs placówka może przesłać tylko jeden film!
Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi do 31 maja.
Szczegóły na www.czg12.pl/edukacja/konkursy 2017
Koordynator konkursu: Katarzyna Radej, dział edukacji ekologicznej /Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin/tel. 95 755 93 71/72
edukacja@czg12.pl